Bàn Văn PhòngXem thêm

BÀN LÃNH ĐẠO

Bàn giám đốc TV1818DLR

5,910,000

Module bàn có vách ngăn

Module bàn làm việc BCO16-4

5,100,000
3,800,000
1,288,000
4,542,000
1,165,000
9,285,000
1,774,500

Tủ Văn PhòngXem thêm

Tủ sắt cánh lùa

Tủ sắt văn phòng TU88G

1,507,000
3,853,000

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt văn phòng TU09K7CK

3,646,000
1,725,000
2,381,000

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt mini Hòa Phát TU4F

2,714,000

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt mini cao cấp TU06F

1,587,000
3,795,000
1,581,000
2,358,000
3,611,000
2,542,000
2,703,000
4,324,000

Ghế Văn PhòngXem thêm

1,320,000

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Ghế xoay kiểu mới GX209

1,750,000
1,220,000
2,630,000

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Ghế xoay da lưng cao GX08B

1,290,000

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Ghế xoay trưởng phòng GX11L

1,500,000
1,800,000

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Ghế xoay lưới lưng cao GX207B

2,150,000