BÀN LÃNH ĐẠO

Bàn giám đốc BLD01

9,500,000

BÀN LÃNH ĐẠO

Bàn giám đốc BLD02

4,500,000
6,485,000

Bàn & Tủ phụ giám đốc

Bàn giám đốc cao cấp DT1890H1

3,473,000
3,618,000
4,324,000
4,485,000
3,829,000

Bàn & Tủ phụ giám đốc

Bàn giám đốc cao cấp DT2010H26

3,965,000
4,760,000
10,159,000

Bàn & Tủ phụ giám đốc

Bàn giám đốc cao cấp Hòa Phát DT1890H14

3,404,000