1,000,000
1,144,000
771,000
581,000

Ghế họp lưới

Ghế họp chân quỳ GL419

771,000
1,098,000
1,150,000

Ghế họp lưới

Ghế họp Hòa Phát GL405

408,000
1,946,000
495,000

Ghế họp lưới

Ghế họp lưới GL409

667,000
1,162,000