TỦ VĂN PHÒNG

1,331,085

Tủ hồ sơ sắt

2,415,000

Tủ sắt cánh lùa

1,690,000

Tủ hồ sơ sắt

 Hộc tài liệu sắt SH01

2,200,000
2,366,700
1,533,000
1,455,000

GIÁ KỆ VĂN PHÒNG

Giá gỗ văn phòng TGS103

610,000

GIÁ KỆ VĂN PHÒNG

Giá kệ gỗ văn phòng TGS101

2,841,000

GIÁ KỆ VĂN PHÒNG

Giá sách gỗ ba ngăn  TGS104

834,000

GIÁ KỆ VĂN PHÒNG

Giá sách gỗ Hòa Phát TGS105

1,064,000

GIÁ KỆ VĂN PHÒNG

Giá sách Hòa Phát GS1B

1,219,000