4,842,000

TỦ VĂN PHÒNG

Tủ tài liệu Eco SME865

2,977,275

TỦ VĂN PHÒNG

Tủ tài liệu SM8050H

1,686,300
2,530,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ TU10F

2,064,000

Tủ hồ sơ sắt

Tủ hồ sơ thép TU09K6D

2,829,000
2,599,000
2,484,000

Tủ Locker sắt

Tủ sắt locker TU982

1,265,000
3,485,000

TỦ GIÁM ĐỐC CAO CẤP

Tủ gỗ giám đốc DC1350H5

5,486,000