1,075,000

Hộc di động bàn giám đốc

Hộc bàn giám đốc SM1830A

1,422,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc bàn làm việc M1D1O

851,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc bàn làm việc thấp HRM1D1F

1,019,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động Fami SME1830K

914,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động Fami SME1830M

674,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động gỗ cao cấp M3D

1,006,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động gỗ newtrend NTM3D

764,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động gỗ SM1830FH

822,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động hiện đại HPM1D1F

773,000
937,000
1,351,000