Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ bàn làm việc sơn PU TP01

2,024,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ cao cấp Hòa Phát TPV1

3,082,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ cao cấp sơn PU TP04

2,047,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ cao cấp văn phòng TPV3

3,082,000

TỦ PHỤ BÀN LÀM VIỆC

Tủ phụ cố định HRTP02

1,714,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP01

1,484,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP01BX

1,449,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ di động Hòa Phát sơn PU TP02

2,162,000

TỦ PHỤ BÀN LÀM VIỆC

Tủ phụ Hòa Phát cao cấp HRTP02BX

1,656,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ Hòa Phát cao cấp TPVM1

3,335,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ Hòa Phát cao cấp TPVM2

3,191,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ Hòa Phát hiện đại TP06H1

1,863,000