Tủ sắt cánh lùa

1,690,000

Tủ hồ sơ sắt

2,415,000

Tủ hồ sơ sắt

 Hộc tài liệu sắt SH01

2,200,000

Tủ hồ sơ sắt

Hộc tài liệu sắt SH01

220,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ TU10F

2,064,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ TU15F

2,760,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ văn phòng TU7F

1,639,000

Tủ Locker sắt

Tủ gửi đồ TS10

3,810,000
4,014,000
17,664,000
100,258,000

Tủ hồ sơ sắt

Tủ hồ sơ di động MCF1

61,215,000