Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ TU10F

2,064,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ TU15F

2,760,000

Tủ sắt đựng File

Tủ file hồ sơ văn phòng TU7F

1,639,000

Tủ sắt đựng File

Tủ hồ sơ sắt TK2N

2,050,000

Tủ sắt đựng File

Tủ hồ sơ sắt TK3N

2,950,000

Tủ sắt đựng File

Tủ phụ sơn tĩnh điện TUTP01D

1,760,000

Tủ sắt đựng File

Tủ sắt 190 TST02KT

2,680,000

Tủ sắt đựng File

Tủ sắt 190 TST02KV

2,680,000
4,175,000
3,427,000
4,612,000

Tủ sắt đựng File

Tủ sắt hồ sơ TU118-21D

3,554,000