1,100,000
610,000

Bàn & Tủ phụ giám đốc

Bàn lãnh đạo BLD04

7,800,000

Tủ sắt cánh lùa

Tủ sắt cánh lùa 190 TL01

1,420,000

BÀN LÀM VIỆC

Bàn chân sắt BS14H3-LV

5,250,000
1,420,000