TỦ VĂN PHÒNG

1,331,085

Tủ sắt cánh lùa

1,690,000

Tủ hồ sơ sắt

2,415,000

Tủ hồ sơ sắt

 Hộc tài liệu sắt SH01

2,200,000
2,366,700
1,533,000
3,370,000

BÀN LÀM VIỆC

Bàn  làm việc BLP16-CO

2,700,000

BÀN LÀM VIỆC

Bàn BCO16H5

2,940,000

BÀN LÀM VIỆC

Bàn chân chữ A BCA12-2

2,750,000

BÀN LÀM VIỆC

Bàn chân sắt  BZCO14-2

2,760,000