Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ cố định TPH02

1,468,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ bàn giám đốc TPH01BX

1,245,500

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ bàn làm việc TPH01

1,273,000

Hộc di động bàn giám đốc

Tủ hồ sơ di động HLM3D

750,000

Hộc tủ di động gỗ

Tủ di động hai ngăn HSM1D1F

650,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động Hoàng Phát HSM3D

545,500

BÀN LÀM VIỆC

Bàn lượn góc TBAL16

1,436,000

Bàn nhân viên

Bàn liền tủ TBA140SHL

1,091,000
827,000

Bàn nhân viên

Bàn giá rẻ TBA140S

809,000
0906.727.729