16,744,000
8,277,000
6,675,000

Bàn lãnh đạo hiện đại

Bàn làm việc lãnh đạo TBLP240C10

6,353,000

Bàn lãnh đạo hiện đại

Bàn giám đốc văn phòng TBLP1880C10

2,615,000

Bàn lãnh đạo hiện đại

Bàn lãnh đạo Hoàng Phát TBLP180C10

5,145,000

Bàn lãnh đạo hiện đại

Bàn làm việc cấp cao TBLP160C10

4,305,000

Bàn lãnh đạo hiện đại

Bàn giám đốc chân sắt BRL1412C24

0906.727.729