Hộc tủ di động gỗ

Hộc tủ di dộng HAM3D

610,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ thấp 2 khoang TUL850-2T2

1,332,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ thấp 2 cánh TUL850-3T2

1,904,500
1,363,500

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ hồ sơ thấp TUL850-3T1

1,568,000
3,318,000
2,700,000
2,318,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ hồ sơ đứng TUL1960-2B2

1,877,000
1,936,000
1,682,000
2,495,500
0906.727.729