3,318,000
2,700,000
2,318,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ hồ sơ đứng TUL1960-2B2

1,877,000
1,936,000
1,682,000
2,495,500
2,363,500

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ gỗ văng phòng TUS1960-3B

2,300,000
1,650,000
1,763,500
0906.727.729