1,575,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ văn phòng TPH02BX

1,690,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ cố định TPH02

1,743,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ bàn giám đốc TPH01BX

1,575,000

Tủ phụ bàn giám đốc

Tủ phụ bàn làm việc TPH01

1,596,000
0906.727.729